Zasady przetwarzania danych osobowych - Agencja kreatywna Favicon Media
503
privacy-policy,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-503,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-content-sidebar-responsive,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.0.7,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.7,vc_responsive

RODO

Zasady przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 24 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) („RODO”) podajemy co następuje:

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Favicon Media Anna Bawolak Wyrzykowska z siedzibą w Warszawie przy ul.Wilczycka 27/2 ( dalej: „Mavicon Media”) .

Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób:

 1. faviconmedia.pl
 2. Telefonicznie 506 11 11 26
 3. listownie: Warszawia przy ul.Wilczycka 27/2

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane

Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z wypełnieniem formularza i korzystaniem ze strony internetowej Favicon Media, będą przetwarzane w następujących celach:

 1. wypełnienia odpowiedniej dokumentacji związanej z prowadzeniem prac zleconych firmie Favicon Media;
 2. obsługi utworzonego konta;
 3. w celu przekazywania subskrybowanego Newslettera;
 4. dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 5. prowadzenia działań marketingowych przez Favicon Media, w tym pozyskania nowych zamówień;
 6. związanych z prowadzoną działalnością, w tym na potrzeby wewnętrzne prowadzenia analiz i statystyk;
 7. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach;
 8. archiwizacji
 9. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią);

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust.1 pkt a) b), i f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.:

 1. udzielona zgoda;
 2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy;
 3. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

Odbiorca danych i miejsce przekazania danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione następującym podmiotom:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w jego imieniu.
 2. z którymi Favicon Media zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych przez Administratora systemów informatycznych.
 3. kancelariom prawnym, którym Favicon Media zleciło np. prowadzenie postępowania
 4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego (np. USA).

 

Przez jaki okres dane będą przetwarzane

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.

Okres przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować  do przetwarzania danych przez niezbędnych określony w przepisach czas;
 2. czas potrzebny do obsługi utworzonego konta
 3. do czasu rezygnacji z subskrypcji Newslettera bądź też do zakończenia wydawania Newslettera
 4. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Administratora danych
 5. okres na jaki została udzielona zgoda

Jakie ma Pani/Pan prawa

Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana
 2. sprostowania danych,
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 4. usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 6. przeniesienia Pani danych osobowych

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą cookies, Favicon Media w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Pani/Pana osoby. Zatem jeśli chciałby Pan/Pani skorzystać z przysługujących praw, będzie Pani/Pan poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu dokonania identyfikacji.

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora a także gdy uzna Pan/pani iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 (00-193 Warszawa).

Jakie będą konsekwencje nie podania danych?

Podanie danych jest dobrowolne jednakże niezbędne w celu realizacji usług lub działań statutowych  Administratora  niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować niewykonaniem usługi. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może uniemożliwić wykonanie usług Faviconmedia, w tym przesyłania subskrybowanego newslettera.

W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych?

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub na skrzynkę kontakt@faviconmedia.pl